Trello AIO 2.1

1210 Audio Pháp Thoại Hàm Dưỡng Tâm Hồn

  • Post author:
  • Post category:Audio

Bộ 1210 Bài giảng hàm dưỡng tâm hồn gieo duyên 1210 bài Sách Nói và Pháp thoại Chánh Pháp được Viện đào tạo Bách Khoa (BKE Edu) chắt lọc từ nhiều bài giảng nổi tiếng và các cuốn sách nói tuyệt vời của các vị thầy của Việt Nam như Thích Minh Niệm, Thích Nhất Hạnh, Thích Viên Minh... và các vị thầy nổi tiếng khác trên thế giới...

Video giới thiệu

Đây là Thư viện sách khổng lồ đầy đủ và được phân loại rất chi tiết cho nhiều lĩnh vực như nuôi dạy con, hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa, Phật giáo và sức khoẻ, Phật giáo và kinh doanh, Phật giáo và xã hội… dành cho tất cả những ai muốn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Và rất nhiều bài giảng và sách nói về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Luật Nhân Quả, Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,… với các giọng đọc vô cùng tuyệt vời dành cho những Phật Tử muốn tìm hiểu sâu những lời Phật dạy. Đảm bảo đây là tài liệu tuyệt vời nhất mà bạn nên có. Đây cũng là món quà ý nghĩa và giá tri nhất mà bạn nên dành tặng cho những người thân yêu của bạn.

Hãy thay đổi cuộc đời mình bằng tri thức đúng qua việc tiếp thu tri thức của nhân loại hàng ngàn năm!

Phần A - Thấu Hiểu Chính Mình (486 Bài)

A1. Làm Như Chơi (80 bài) - Thích Minh Niệm

A2. Thiền Hiểu Biết (250 bài) - Thích Minh Niệm

A3. Làm Chủ Bản Thân (40 bài) - Thích Chân Quang

A4. Phát Triển Bản Thân (44 bài) - Thích Phước Tiến

A5. Giận (20 bài) - Thích Nhất Hạnh

A6. Hiểu Về Trái Tim (52 bài) - Thích Minh Niệm

Phần B - Dạy Con, Hôn Nhân, Gia Đình (28 Bài)

B1. Gia Đình (6 Bài) - Thích Phước Tiến
B2. Gia Đình Hạnh Phúc (22 Bài) - Thích Chân Quang

Phần C - Đi Tìm Chân Lý (456 Bài)

C1. Đường Xưa Mây Trắng (21 Bài) - Thích Nhất Hạnh
C2. Đức Phật và Phật Pháp (44 Bài) - Narada Thera
C3. Suối Nguồn Tâm Linh (36 Bài) - Ajahn Chah
C4. Một Cuộc Đời - Một Vầng Nhật Nguyệt (136 Chương)
C5. Phật Giáo Nhìn Toàn Diện (46 Bài) - Manhāthera
C6. Bát Chánh Đạo - Con Đường Hạnh Phúc (25 Bài) - Gunaratana
C7. Tâm Và Đạo (21 Bài) - Ajahn Sumedho
C8. Hạnh Phúc Đích Thực (13 Bài) - Thích Nhất Hạnh
C9. Đạo Lý (66 Bài) - Thích Chân Quang
C10. Đạo Lý (25 Bài) - Thích Phước Tiến
C11. Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề (13 Bài)
C12. Chủ Động Cái Chết (11 Bài) – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Phần D - Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo (77 Bài)

D1. Thích Thông Lạc (6 Bài)
D2. Thích Chân Quang (20 Bài)
D3. Thích Nhật Từ (8 Bài)
D4. Thích Viên Minh (4 Bài)
D5. Thích Thiện Xuân (3 Bài)
D6. Thích Nhất Hạnh (30 Bài)
D7. Thích Trí Siêu (6 Bài)

Phần E - Hiểu Luật Nhân Quả (16 Bài)

E1. Nhân Quả (15 Bài) - Thích Chân Quang
E2. Kinh Nhân Quả (1 Bài) - Thích Thiện Tâm

Phần F - Audio Sách Nói Thiền (92 Bài)

F1. Phép Màu Của Sự Thức Tỉnh (4 Bài) - Thích Nhất Hạnh
F2. Sống Trong Thực Tại (12 Bài) - Thích Viên Minh
F3. Vô Ngã Vô Ưu (14 Bài) - AyyaKhema
F4. Những Vị Thiền Sư Đương Thời (17 Bài) - Jack Korfeld
F5. Dipa Ma Cuộc Đời Và Di Huấn (17 Bài) - Amy Schmidt
F6. Ngay Trong Kiếp Sống Này (28 Bài) - Sayadaw UPandita

Phần G - Xã Hội & Cộng Đồng (33 Bài)

G1. Kinh Tế - Môi Trường - Xã Hội - Thích Chân Quang (33 Bài)

Phần H - Nhạc Thiền, Thiền Ca (20 Bài)

H1. Nhạc Thiền (4 Bài)
H2. Thiền Ca Làng Mai (16 Bài)
Nguồn: BKE Edu
Ảnh: nguyencongthuc.com